Center za socialno delo Slovenj Gradec, Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec
02 885 01 00 02 885 01 24 02 885 01 02 gpcsd.slovg@gov.si

Navigacija

Krizni center za otroke in mladostnike

V Kriznem centru Slovenj Gradec je zaposlenih pet strokovnih delavcev in delavk, ki skupaj tvorimo delovni tim. Delo je izmensko organizirano v štirih izmenah. Krizni center za otroke in mladostnike Slovenj Gradec je odprt vse dni v letu, 24 ur na dan.

Po profilu je tim Kriznega centra sestavljen iz treh socialnih delavk/cev, socialne pedagoginje in sociologinje.

Kontakti: telefon 02 88 50 111 in gsm 041 962 029 ter e-mail: csdsg.krizni.center@gov.si

Predstavitev redne dejavnosti:

Krizni center za otroke in mladostnike Slovenj Gradec je pričel s svojim delovanjem ob koncu leta 2003 in je regijska naloga Centra za socialno delo Slovenj Gradec. S svojim delovanjem tako pokrivamo območja vseh štirih CSD v koroški regiji (Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Dravograd in Radlje ob Dravi)

Krizni center za otroke in mladostnike je namenjen otrokom in mladostnikom od 6. do dopolnjenega 18. leta, ki so se zaradi določenih okoliščin znašli v stiski, ki zahteva takojšnjo izločitev iz okolja v katerem bivajo ter potrebujejo varen prostor, njihov umik pa ni možen znotraj njihove socialne mreže ali pa ta ne obstaja. Sprejemamo otroke in mladostnike, ki pridejo sami in tiste, ki se na predlog strokovne delavke/delavca CSD, interventne službe ali drugih institucij (npr. policija, šolska svetovalna služba, zdravstvo ipd.) odločijo za namestitev. Sprejemamo tudi tiste otroke in mladostnike za katere tako odloči CSD.

Načelo prostovoljnega vključevanja v program KCM predvideva, da se o vstopu in izstopu iz kriznega centra odločajo otroci in mladostniki sami. Praviloma v program niso vključeni dlje kot 21 dni. V tem času mora pristojni CSD skupaj z nami poiskati trajnejšo rešitev za otroka ali mladostnika, ki je pri nas nameščen. Včasih zaradi objektivnih razlogov ali čisto organizacijskih razlogov ni mogoče najti oz. izpeljati trajnejše rešitve v roku 21 dni, tako lahko krajevno pristojni Center za socialno delo, ali pa otrok sam, zaradi utemeljenih razlogov poda prošnjo za podaljšanje bivanja še za 21 dni.

V času 24 ur moramo o namestitvi otroka ali mladostnika obvestiti njegove starše in krajevno pristojni CSD. Ne glede na prostovoljno odločitev otroka o namestitvi, se v vseh primerih potrudimo pridobiti tudi soglasje staršev k namestitvi. Ves čas namestitve otroka ali mladostnika se v KCM trudimo, da bi življenje teklo kar se da običajno. Otroci lahko imajo obiske prijateljev, staršev ali drugih pomembnih oseb, če je to v njihovo korist. Normalno obiskujejo šolo, če je le to zaradi narave primera mogoče. Lahko imajo izhode samostojno ali v spremstvu strokovnega delavca, odvisno seveda od starosti otroka in stopnje zaupanja. Deležni so strokovne obravnave, svetovanja in pomoči pri aktivnem vključevanju v reševanje lastne stiske in težav.

Naloge kriznega centra, ki ji opravljamo strokovni delavci:

 • izvajanje prve socialne pomoči po telefonu ali osebno
 • izvajanje osebne pomoči nameščenemu otroku ali mladostniku
 • nudenje zatočišča otrokom ali mladostnikom, katerim je potrebna hitra in začasna odstranitev iz domačega okolja
 • namestitev, prehrana in nudenje varnosti otrokom in mladostnikom, ki se zatečejo v krizni center
 • priprava otroka ali mladostnika za vrnitev v domače okolje ali za namestitev v drugi ustrezni obliki
 • sodelovanje s krajevno pristojnimi CSD, javnimi zavodi s področja zdravstva in šolstva, policijo in drugimi državnimi organi in organizacijami, ki so pristojne za obravnavo otrok in mladostnikov
 • izdelavo individualnega načrta razreševanja stisk otroka ali mladostnika skupaj z njim,
 • vodenja dokumentacije o poteku obravnave za vsako osebo posebej
 • izdelava končnega poročila po odhodu osebe iz kriznega centra
 • vodenje svetovalnih razgovorov in vzgojno svetovanje staršem
 • sodelovanje strokovnih delavcev v supervizijski skupini
 • informiranje javnosti in animacijska dejavnost.
 • enodnevne obravnave otrok
 • pomoč pri organizaciji šolskih obveznosti in učna pomoč

Obveznosti otrok in mladostnikov v kriznem centru:

 • aktivno sodelovanje pri razreševanju svojih težav
 • skrb za osebo higieno, ter za red in čistočo prostora, ki jim je dodeljen, kot tudi skupnih prostorov
 • sodelovanje pri gospodinjskih opravilih
 • odgovorno ravnanje z opremo in napravami v kriznem centru
 • upoštevanje navodil strokovnih delavcev
 • upoštevanje hišnega reda
 • prepoved kajenja, uživanja alkoholnih pijač in drugih prepovedanih substanc
 • izpolnjevanje šolskih obveznosti, razen, ko glede na okoliščine primera to ni mogoče
 • obiski z dovoljenjem strokovnega delavca
 • izhodi z dovoljenjem ali v spremstvu strokovnega delavca kriznega centra. 

Preventivna in druga dejavnost:

Na področju preventive se strokovni delavci udeležujemo različnih strokovnih posvetov, se trudimo za našo prepoznavnost v domačem okolju, predstavljamo krizni center in našo vsebino dela v šolah in/ali na strokovnih posvetih, izvajamo preventivne delavnice po osnovnih in srednjih šolah na različne teme (nasilje, otroci in pasti interneta, zasvojenosti, komunikacija, moč najstništva, varna spolnost malo drugače, motnje hranjenja). Omogočamo tudi t.i. dnevne obravnave otrok in mladostnikov ki kot del socialnovarstvene storitve pomoč družini za dom hodijo k nam trikrat tedensko, kjer jim nudimo učno pomoč, aktivno organizirano preživljanje prostega časa in pomoč pri razvijanju socialnih veščin. Smo učna baza praktičnega dela za študente socialnega dela, socialne pedagogike ali drugih ustreznih smeri.

Kontaktne osebe

Janez Sterle, univ.dipl.socialni delavec

koordinator za obravnavo v skupnosti
02 88 50 120

Tadej Štaher, dipl.socialni delavec

strokovni delavec v kriznem centru za mlade
02 88 50 111

Jerneja Lorber, univ.dipl.soc.pedagoginja

strokovni delavec v kriznem centru za mlade
02 88 50 115

Tina Gostenčnik, univ.dipl.sociologinja

strokovni delavec v kriznem centru za mlade
02 88 50 111

Tanja Pušnik, mag.prof.soc.ped.

strokovni delavec v kriznem centru za mlade
02 88 50 115

Poslovni čas

 • Pon., Tor., Čet. : 08.00-15.00
 • Sre. : 08.00-13.00 in 14.00-17.00
 • Pet. : 08.00-13.00

Uradne ure

 • Pon. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
 • Tor. : 08.00 - 10.00
 • Sre. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
 • Pet. : 08.00 - 12.00

Kontakt

Center za socialno delo Koroška
Enota Slovenj Gradec
Ozka ulica 1
2380 Slovenj Gradec

+386 (0)2 885 01 00
+386 (0)2 885 01 24
gpcsd.slovg@gov.si
Center za socialno delo Slovenj Gradec © 2019 | Vse pravice so pridržane