Center za socialno delo Slovenj Gradec, Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec
02 885 01 00 02 885 01 24 02 885 01 02 gpcsd.slovg@gov.si

Navigacija

Koordinator za obravnavno nasilja v družini

REGIJSKA SLUŽBA ZA KOORDINACIJO IN POMOČ ŽRTVAM

V skladu z Zakonom o preprečevanju nasilja v družini je za koroško regijo pri CSD Slovenj Gradec organizirana regijska služba za koordinacijo in pomoč žrtvam, z namenom zagotavljanja pomoči žrtvam nasilja, izvajanja interventne službe, povezovanja dejavnosti organov in organizacij, spremljanja in analiziranja pojavov nasilja v regiji. Regijska služba ja namenjena občanom na krajevnem območju CSD Dravograd, CSD Ravne na Koroškem, CSD Radlje ob  Dravi in CSD Slovenj Gradec. Regijska služba poleg kriznega centra in interventne službe vključuje še regijsko koordinatorko za obravnavno nasilja.
Naloge regijskega koordinatorja za obravnavno nasilja v družini so:

  • pomoč pri organizaciji in vzdrževanju mreže izvajalcev in programov na področju socialnega varstva za preprečevanje in širjenje nasilja, 
  • prenašanje novih znanj z  organizacijo in načrtovanjem specializiranih usposabljanj strokovnih delavcev,
  • vplivanje na strokovno ter laično javnost glede vzpostavljanja odnosa do različnih oblik in obsega nasilja.

Poleg tega je naloga regijskega koordinatorja tudi analiziranje stanja v regiji koordiniranje in vrednotenje razvojnih (inovativnih) programov za storilce in žrtve nasilja ter priprava in vzpostavitev novih možnosti za kratkotrajne namestitve.
Prav tako regijski koordinator pripravlja in načrtuje izvajanje nalog interventne službe, ki so nujna opravila, ki preprečujejo ali zmanjšujejo ogroženost žrtve nasilja izven poslovnega časa delovanja centrov za socialno delo. Na podlagi obvestila policije nudi prvo socialno pomoč in namestitev v varno okolje kadar gre za: mladoletnega otroka, ki je ogrožen, ostane brez staršev ipd., žrtev nasilja v družini, osebo, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica in ostane brez varstva in oskrbe, starejšo osebo, ki je brez svojcev in se zaradi starostnih sprememb znajde v hudi stiski ali se izgubi.

Kontaktna oseba

mag. Jovita Pogorevc Merčnik, profesorica pedagogike in sociologije

koordinator za obravnavo nasilja
02 88 50 118

Poslovni čas

  • Pon., Tor., Čet. : 08.00-15.00
  • Sre. : 08.00-13.00 in 14.00-17.00
  • Pet. : 08.00-13.00

Uradne ure

  • Pon. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
  • Tor. : 08.00 - 10.00
  • Sre. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
  • Pet. : 08.00 - 12.00

Kontakt

Center za socialno delo Koroška
Enota Slovenj Gradec
Ozka ulica 1
2380 Slovenj Gradec

+386 (0)2 885 01 00
+386 (0)2 885 01 24
gpcsd.slovg@gov.si
Center za socialno delo Slovenj Gradec © 2019 | Vse pravice so pridržane