Center za socialno delo Slovenj Gradec, Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec
02 885 01 00 02 885 01 24 02 885 01 02 gpcsd.slovg@gov.si

Navigacija

Počitniški dom Fiesa

 

Telefon:  041 201 425

Email: pdfiesa@gmail.com

 

Center za socialno delo Slovenj Gradec, po pogodbi, ki jo je sklenil z Mestno občino Slovenj Gradec in Občino Mislinja, upravlja Počitniški dom v Fiesi.

V letu 1947 je Občinski ljudski odbor Slovenj Gradec prvotno za organizacijo letovanja za zdravstveno in socialno ogrožene, kasneje pa tudi za organizacijo letnih šol v naravi, odkupil vilo Allegre. Po letu 1960 pa je Občina Slovenj Gradec od Mladinske knjige Ljubljana odkupila še eno stavbo. V istem času je bila tudi izvršena menjava zemljišča z Občino Piran z namenom, da je Občina Slovenj Gradec postala lastnica 3.500 m2 strnjenega zemljišča. Namen delovanja doma je ostal vseskozi isti, to je služiti potrebam otrok in temu namenu mora prvenstveno služiti tudi v bodoče. V domu je v vseh teh letih letovalo približno 40.000 otrok, veliko od teh otrok pa je po zaslugi počitniškega doma (v nadaljevanju PD) v Fiesi prvič videlo in okusilo morje. V letu 1981 je bil del sredstev občinskega samoprispevka namenjen tudi za obnovo kuhinje in jedilnice. V letu 1986 pa se je pripravila celovita prenova in dograditev PD Fiesa, ki se je v letih 1987 in 1988 tudi zaključila, sredstva za celovito prenovo in dograditev pa so bila zagotovljena iz sredstev občinskega samoprispevka in prispevka gospodarstva v občini Slovenj Gradec. PD je v celoti grajen in opremljen za potrebe otrok.

Menimo, da je temu osnovnemu cilju potrebno slediti tudi v bodoče. PD v Fiesi mora biti namenjen »zdravstveni koloniji« in letovanju za socialno šibkejše ter za organizacijo letnih šol v naravi.

Otroci se v koloniji spoznavajo s premagovanjem domotožja, večjo samostojnostjo (skrb za osebno higieno, čistočo, odgovorno ravnanje s svojo lastnino). Spoznavajo, da ni lepo samo doma in da se lahko imajo dobro tudi kje drugje. Spoznavajo sebe, svoje močne osebnostne lastnosti in talente, naučijo se tudi upoštevati omejitve. Ker veliko časa preživijo v skupinah, se učijo sodelovanja v skupini, boljše socialne interakcije, primerne komunikacije in zdrave tekmovalnosti. Bivanje ob morju pa poleg zdrave klime omogoča, da se bodo učili oz. naučili plavanja.

V letu 2015 smo v PD Fiesa zamenjali vse železne pograde z prijaznejšimi lesenimi. Nabavili smo tudi nove vzmetnice, tako, da je prebivanje v domu postalo prijaznejše.

Menimo, da sta lahko tako Mestna občina Slovenj Gradec kot Občina Mislinja ponosni, da v teh težkih trenutkih, ko se tudi naše prebivalstvo, zaradi več let trajajoče krize in izgube delovnih mest, spogleduje z vedno večjo revščino, nudita svojim otrokom letovanje v počitniškem domu v Fiesi.

Poslovni čas

  • Pon., Tor., Čet. : 08.00-15.00
  • Sre. : 08.00-13.00 in 14.00-17.00
  • Pet. : 08.00-13.00

Uradne ure

  • Pon. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
  • Tor. : 08.00 - 10.00
  • Sre. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
  • Pet. : 08.00 - 12.00

Kontakt

Center za socialno delo Koroška
Enota Slovenj Gradec
Ozka ulica 1
2380 Slovenj Gradec

+386 (0)2 885 01 00
+386 (0)2 885 01 24
gpcsd.slovg@gov.si
Center za socialno delo Slovenj Gradec © 2019 | Vse pravice so pridržane