Center za socialno delo Slovenj Gradec, Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec
02 885 01 00 02 885 01 24 02 885 01 02 gpcsd.slovg@gov.si

Navigacija

Predstavitev centra

CSD SGCenter za socialno delo Slovenj Gradec je javni socialno varstveni zavod, katerega ustanoviteljica je država. Država kot lastnica tudi preko zakonov določa celotno strategijo socialnega varstva, center pa kot izvajalec opravlja storitve socialnega varstva v okviru mreže javne službe.

Svojo dejavnost opravljamo na podlagi Zakona o socialnem varstvu, ki opredeljuje storitve, ukrepe in postopke uveljavljanja in upravičenosti do denarnih socialnih pomoči, ter na podlagi javnih pooblastil, ki nam jih narekuje zakonodaja.

 

 
Center za socialno delo Slovenj Gradec je krajevno pristojen za območje Mestne občine Slovenj Gradec in Občine Mislinja.


Teritorij:
286 km2
Število prebivalcev:
21.378 (junij 2015)
Število občin: 2

Kontakti in uradne ure

Center za socialno delo Slovenj Gradec
Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec

direktor: Tadej Poberžnik, univ.dipl.prav.

+386 (0)2 885 01 00
+386 (0)2 885 01 02
gpcsd.slovg@gov.si


Na centru, ki ga vodi direktor, je redno zaposlenih 21 delavcev različnih strok. Na področju varstva otrok, mladostnikov in družine so zaposlene tri strokovne delavke, za področje varstva odraslih skrbi ena strokovna delavka-socialna delavka, dve strokovni delavki in ena strokovna sodelavka delajo na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, ena strokovna sodelavka pa skrbi za področje starševskega varstva in družinskih prejemkov. Področje pravnega varstva pokriva strokovna delavka pravnica. KOORDINACIJE….OZ. REGIJSKE SLUŽBE

Center izvaja tudi šest regijskih nalog za Koroško na katerih dela sedem strokovnih delavcev.

Regijske so:

 • krizni center za otroke in mladostnike,
 • intervencijsko službo za področje nasilja v družini sestavljajo zaposleni iz vseh štirih koroških centrov in sicer:
 • 7 Slovenj Gradec,
  • 1 Dravograd,
  • 2 Radlje ob Dravi in
  • 1 Ravne na Koroškem
 • telefon v stiski za mlade Peter Klepec,
 • koordinacijo za obravnavo nasilja v družini,
 • koordinacija obravnave v skupnosti in
 • koordinacijo za izvajanje nadomestne kazni zapora.

Center za socialno delo Slovenj Gradec je tudi koordinator v lokalni mreži. Izvajalci socialno varstvenih storitev nismo le centri za socialno delo, temveč tudi mnoge druge vladne in nevladne organizacije ter zasebniki, ki dopolnjujejo dejavnost centrov. Zato je potrebno medsebojno povezovanje, dopolnjevanje, načrtovanje in pomoč, z namenom, da posamezniku, družini ali širši skupnosti ponudimo tiste storitve in programe, ki jih na podlagi ugotovljenih potreb le ti potrebujejo.

V centru za socialno delo skrbimo za zbiranje podatkov o ponudbi storitev v lokalni skupnosti in njihovo posredovanje, usmerjamo uporabnike - iskanje in odpiranje poti za vključitev uporabnikov v programe in načrtujemo podpore - pomoč pri izdelavi individualnih načrtov in spremljanje.

Poslovni čas

 • Pon., Tor., Čet. : 08.00-15.00
 • Sre. : 08.00-13.00 in 14.00-17.00
 • Pet. : 08.00-13.00

Uradne ure

 • Pon. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
 • Tor. : 08.00 - 10.00
 • Sre. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
 • Pet. : 08.00 - 12.00

Kontakt

Center za socialno delo Koroška
Enota Slovenj Gradec
Ozka ulica 1
2380 Slovenj Gradec

+386 (0)2 885 01 00
+386 (0)2 885 01 24
gpcsd.slovg@gov.si
Center za socialno delo Slovenj Gradec © 2019 | Vse pravice so pridržane