Center za socialno delo Slovenj Gradec, Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec
02 885 01 00 02 885 01 24 02 885 01 02 gpcsd.slovg@gov.si

Navigacija

Pred, med in pokazenska pomoč

1. Penalna pomoč:

Centri za socialno delo imajo v okviru izvajanja pokazenske pomoči določene naloge v zvezi z nadomestno kaznijo in naloge, kadar gre za odložitev izvršitve kazni zapora, poleg tega pa nudijo pomoč družini obsojenca na prestajanju kazni zapora, izdelujejo poročila zavodu za prestajanje kazni zapora, sodelujejo na sestanku strokovne skupine pri izdelavi programa individualne obravnave obsojenca, izdelujejo predloge ali mnenja o prekinitvi zaporne kazni iz razlogov, določenih z zakonom, izdelujejo predloge ali mnenja o premestitvi zaradi utemeljenih razlogov ter nudijo pomoč obsojencu ob odpustu. Zadnja naloga je temeljnega pomena, saj gre za pripravo obsojene osebe na vrnitev v domače okolje. V razgovoru se ugotovijo aktualne težave in dileme obsojenca ob koncu prestajanja kazni zapora ter se mu predstavijo možne oblike pomoči za njihovo uspešno reševanje.  

 
2. Pravne podlage na področju nasilja v družini:

- Zakon o kazenskem postopku UL RS št. 32/12, 47/13 in 87/14)

Kontaktna oseba

Poslovni čas

  • Pon., Tor., Čet. : 08.00-15.00
  • Sre. : 08.00-13.00 in 14.00-17.00
  • Pet. : 08.00-13.00

Uradne ure

  • Pon. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
  • Tor. : 08.00 - 10.00
  • Sre. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
  • Pet. : 08.00 - 12.00

Kontakt

Center za socialno delo Koroška
Enota Slovenj Gradec
Ozka ulica 1
2380 Slovenj Gradec

+386 (0)2 885 01 00
+386 (0)2 885 01 24
gpcsd.slovg@gov.si
Center za socialno delo Slovenj Gradec © 2019 | Vse pravice so pridržane