Center za socialno delo Slovenj Gradec, Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec
02 885 01 00 02 885 01 24 02 885 01 02 gpcsd.slovg@gov.si

Navigacija

Pogojna obsodba z varstvenim nadzorom

1. Pogojna obsodba z varstvenim nadzorstvom:

Centri za socialno delo kot osrednji organ na področju zagotavljanja socialnega varstva med drugimi javnimi pooblastili izvršujejo tudi varstvena nadzorstva. Po prejemu sodbe o pogojni obsodbi, ki jo izda sodišče, ali odločbe, ki jo izda Komisija za pogojni odpust pri Ministrstvu za pravosodje, strokovni delavec preuči zadevo. Sledi določitev svetovalca, ki je imenovan s sklepom sodišča ali komisije za pogojni odpust, nato pa se z obsojenim izdela individualni načrt izvrševanja varstvenega nadzorstva ter dogovor o zagotavljanju javnega pooblastila izvrševanja pogojne obsodbe z varstvenim nadzorstvom. Sledijo redni stiki v skladu z dogovorom in spremljanje izvajanja individualnega načrta ter spremljanje življenja obsojenca med trajanjem pogojne obsodbe. Svetovalec centra za socialno delo je med in po zaključku izvrševanja varstvenega nadzorstva o poteku dolžan poročati sodišču oz. komisiji za pogojni odpust.

2. Pravne podlage na področju nasilja v družini:

- Kazenski zakonik (UL RS št. 50/12)
- Zakon o kazenskem postopku UL RS št. 32/12, 47/13 in 87/14)

Kontaktna oseba

Poslovni čas

  • Pon., Tor., Čet. : 08.00-15.00
  • Sre. : 08.00-13.00 in 14.00-17.00
  • Pet. : 08.00-13.00

Uradne ure

  • Pon. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
  • Tor. : 08.00 - 10.00
  • Sre. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
  • Pet. : 08.00 - 12.00

Kontakt

Center za socialno delo Koroška
Enota Slovenj Gradec
Ozka ulica 1
2380 Slovenj Gradec

+386 (0)2 885 01 00
+386 (0)2 885 01 24
gpcsd.slovg@gov.si
Center za socialno delo Slovenj Gradec © 2019 | Vse pravice so pridržane