Center za socialno delo Slovenj Gradec, Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec
02 885 01 00 02 885 01 24 02 885 01 02 gpcsd.slovg@gov.si

Navigacija

Delo s povzročitelji nasilja

1. Obravnava povzročiteljev, kadar gre za nasilje v družini:

Centri za socialno delo imajo v okviru nalog za preprečevanje nasilja v družini tudi nalogo obravnave povzročiteljev nasilja v družini, kadar so seznanjeni o zaznavi nasilja v družini, ne glede na vir (družina policija, zdravstvo, šolstvo, okolje…) in način (obvestilo o zaznavi nasilja v družini, obvestilo o intervenciji policije, izrečeni ukrep prepovedi približevanja…) pridobljene informacije.
Po prejemu informacije o nasilju v družini center za socialno delo povzročitelja nasilja povabi na razgovor z namenom usmerjanja razmišljanja povzročitelja nasilja k prepoznavanju njegovega nasilnega vedenja, soočanja z njegovo odgovornostjo za nasilno vedenje ter mu ponudi strokovno pomoč za spreminjanje nasilnega vedenja. Prav tako je povzročitelj nasilja seznanjen z možnostjo strokovne pomoči za spreminjanje nasilnega vedenja in možnost vključitve v različne programe.

2. Pravne podlage na področju nasilja v družini:

- Zakon o socialnem varstvu (UL RS št. 23/07 – UPB 2, 122/07 – odl. US, 57/12)
- Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (UL RS št. 69/04 – UPB 1, 101/07 – odl. US, 122/07 – odl. US, 90/11 – odl. US, 84/12 – odl. US in 20/15)
- Zakon o preprečevanju nasilja v družini (UL RS št. 16/08)
- Zakon o nalogah in pooblastilih policije (UL RS št.15/13, 23/15)
- Kazenski zakonik (UL RS št. 50/12)
- Pravilnik o prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju (UL RS št. 49/14)

Kontaktna oseba

Poslovni čas

  • Pon., Tor., Čet. : 08.00-15.00
  • Sre. : 08.00-13.00 in 14.00-17.00
  • Pet. : 08.00-13.00

Uradne ure

  • Pon. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
  • Tor. : 08.00 - 10.00
  • Sre. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
  • Pet. : 08.00 - 12.00

Kontakt

Center za socialno delo Koroška
Enota Slovenj Gradec
Ozka ulica 1
2380 Slovenj Gradec

+386 (0)2 885 01 00
+386 (0)2 885 01 24
gpcsd.slovg@gov.si
Center za socialno delo Slovenj Gradec © 2019 | Vse pravice so pridržane