Center za socialno delo Slovenj Gradec, Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec
02 885 01 00 02 885 01 24 02 885 01 02 gpcsd.slovg@gov.si

Navigacija

Vzgojni ukrepi

Področje, ki je povezano s kazensko zakonodajo, je področje izvajanja vzgojnih ukrepov. Vzgojnih ukrepov je več vrst. Namen vzgojnih ukrepov za mladoletnike je, da se mladoletnim storilcem kaznivih dejanj s svetovalnimi razgovori, z nadzorom nad njimi, njihovim strokovnim usposabljanjem, oddajo v vzgojni zavod, zagotovi pravilen nadaljnji osebnostni razvoj.
Izrečen vzgojni ukrep nadzor organa socialnega varstva se izvaja na centru za socialno delo in sicer z metodiko vodenega razgovora. Običajno so razgovori vodeni individualno, včasih skupinsko, v paru ali s celotno družino. CSD spremlja tudi izvajanje navodil in prepovedi (sodišče lahko izreče npr. da mora mladoletnik redno obiskovati šolo, psihološko posvetovalnico… ali opravljati delo v korist humanitarnih organizacij).
Zavodski ukrep izreče sodišče mladoletniku, pri katerem so potrebni trajnejši vzgojni in prevzgojni ukrepi in je potrebna izločitev iz domačega okolja. Pri teh primerih lahko CSD sodišču predlaga, kateri zavod bi bil za mladoletnika primeren (odvisno o šolskih programov, ki jih posamezni zavod izvaja), kje so prosta mesta za sprejem, CSD pa v dogovoru z zavodom organizira sprejem mladoletnika v zavod, po tem, ko je sklep sodišča, o izreku vzgojnega ukrepa, pravnomočen.
Nadzor glede izvrševanja vseh izrečenih vzgojnih ukrepov izvaja sodišče, ki je izreklo ukrep. CSD o izvajanju ukrepov poroča sodišču v pisnih poročilih.

Kadar Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (pri Zavodu RS za šolstvo) usmerja otroka s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, takrat pri postopku usmerjanja sodeluje tudi center za socialno delo.

Kontaktna oseba

Poslovni čas

  • Pon., Tor., Čet. : 08.00-15.00
  • Sre. : 08.00-13.00 in 14.00-17.00
  • Pet. : 08.00-13.00

Uradne ure

  • Pon. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
  • Tor. : 08.00 - 10.00
  • Sre. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
  • Pet. : 08.00 - 12.00

Kontakt

Center za socialno delo Koroška
Enota Slovenj Gradec
Ozka ulica 1
2380 Slovenj Gradec

+386 (0)2 885 01 00
+386 (0)2 885 01 24
gpcsd.slovg@gov.si
Center za socialno delo Slovenj Gradec © 2019 | Vse pravice so pridržane