Center za socialno delo Slovenj Gradec, Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec
02 885 01 00 02 885 01 24 02 885 01 02 gpcsd.slovg@gov.si

Navigacija

STATUSNA RAZMERJA

 • Dovolitev sklenitve zakonske zveze osebi, ki še ni stara 18 let, dovolitev sklenitve zakonske zveze iz drugih razlogov: center dovoli sklenitev zakonske zveze, če so utemeljeni razlogi in je zagotovljeno varstvo otrokovih pravic.
 • Predhodno družinsko posredovanje: v okviru predhodnega družinskega posredovanja center za socialno delo nudi pomoč staršema pri urejanju razmerij do skupnih otrok ob razpadu zunajzakonske skupnosti:
  • pomoč pri sklenitvi sporazuma o varstvu in vzgoji skupnih otrok
  • pomoč pri sklenitvi sporazuma o preživnini
  • pomoč pri sklenitvi sporazuma o stikih

Če se starša odločita, da ne bosta več živela skupaj, se morata v skladu s koristmi otrok sporazumeti o vzgoji, varstvu in oskrbi mladoletnih otrok, stikih ter preživnini. Če se starša o teh vprašanjih ne moreta sporazumeti sama, jima pri sklenitvi sporazuma pomaga center za socialno delo. V kolikor se starša tudi s pomočjo centra za socialno delo ne moreta sporazumeti, se jima o tem izda dokazilo, na osnovi katerega pri sodišču vložita tožbo. Sodišče mora v tem primeru pred odločitvijo pridobiti mnenje centra za socialno delo.

 • Ugotavljanje obstoja zunajzakonske skupnosti: center za socialno delo ugotavlja, ali so izpolnjeni pogoji za tako skupnost, in o tem vprašanju odloči v postopku pri uveljavljanju pravic ali dolžnosti ter pri urejanju statusnih razmerij ob razpadu zunajzakonske skupnosti, ko sodišče po izvedenem dokaznem postopku zaprosi center za socialno delo, da ugotovi okoliščine zatrjevanega ločenega življenja staršev mld. otrok in o tem sodišču pošlje poročilo.

Kontaktna oseba

Natalija Štruc Poberžnik, univ.dipl.psihologinja

varstvo družine
02 88 50 104

Nataša Slemenik, univ.dipl.soc.delavka

varstvo družine in mladostnikov
02 88 50 106

Poslovni čas

 • Pon., Tor., Čet. : 08.00-15.00
 • Sre. : 08.00-13.00 in 14.00-17.00
 • Pet. : 08.00-13.00

Uradne ure

 • Pon. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
 • Tor. : 08.00 - 10.00
 • Sre. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
 • Pet. : 08.00 - 12.00

Kontakt

Center za socialno delo Koroška
Enota Slovenj Gradec
Ozka ulica 1
2380 Slovenj Gradec

+386 (0)2 885 01 00
+386 (0)2 885 01 24
gpcsd.slovg@gov.si
Center za socialno delo Slovenj Gradec © 2019 | Vse pravice so pridržane