Center za socialno delo Slovenj Gradec, Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec
02 885 01 00 02 885 01 24 02 885 01 02 gpcsd.slovg@gov.si

Navigacija

Starševsko varstvo

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih daje staršem možnosti za uveljavljanje pravic:

 • pravic iz zavarovanja:
  • starševski dopust,
  • starševsko nadomestilo,
  • pravice iz naslova krajšega delovnega časa,
  • pravica do plačila prispevkov za socialno varstvo zaradi starševstva,
 • pravico do starševskega dopusta in starševskega nadomestila ob:
  • materinskem dopustu,
  • očetovskem dopustu,
  • starševskem dopustu,
 • pravico do krajšega delovnega časa zaradi starševstva
 • pravica do plačila prispevkov zaradi zapustitve trga dela.

Na naših spletnih straneh boste lahko našli informacije, ki vas zanimajo, naši strokovni delavci pa vam bodo pomagali pri uveljavljanju pravic.

Starševski dopust

 • Materinski dopust,
 • očetovski dopust,
 • starševski dodatek.

Materinski dopust

Materinski dopust je dopust, namenjen pripravi na porod, negi in varstvu otroka takoj po porodu.
Upravičenci za materinski dopust morajo biti zavarovani za starševsko varstvo. Materinski dopust traja 105 dni.
Mati mora nastopiti materinski dopust 28 dni pred predvidenim datumom poroda.
Oče, ali druga oseba, lahko uveljavlja pravico do materinskega dopusta, če otrokova mati umre, otroka zapusti ali če je po mnenju zdravnika trajno oziroma začasno nesposobna za delo.

Kaj potrebujete za uveljavljanje?
Vlogo, ki jo oddate na CSD 60 dni pred predvidenim datumom poroda. Vlogi priložite prilogo - podatki o zaposlitvi in o plači oz. osnovi, od katere se obračunajo prispevki za starševsko varstvo.

Očetovski dopust

Očetovski dopust je namenjen očetom, da bi že v najnežnejši otrokovi dobi skupaj z mamico sodelovali pri njegovi negi in varstvu. Oče ima pravico do plačanega očetovskega dopusta v trajanju 30 koledarskih dni.

Oče lahko izrabi vseh 30 dni očetovskega dopusta skupaj, pri čemer mora najmanj 15 dni izrabiti  v strnjenem nizu kadarkoli od rojstva otroka do najkasneje enega meseca po poteku starševskega dopusta oziroma pravice do starševskega dodatka za tega otroka. Preostanek pa  do končanega prvega razreda osnovne šole otroka.

Kaj potrebujete za uveljavljanje?

Vlogo, ki jo oddate na centru za socialno delo po rojstvu otroka do prvega dneva koriščenja očetovskega  dopusta.Starševski dopust
Starševski dopust je dopust, ki ga lahko uveljavlja mati ali oče pod določenimi pogoji, pa tudi druga oseba po preteku materinskega dopusta. Namenjen je nadaljnji negi in varstvu otroka.

Starševski dopust  se lahko podaljša:
 • če mati rodi dvojčke, za 90 dni,
 • če mati rodi več hkrati živorojenih otrok, za 90 dni za vsakega otroka,
 • če mati rodi nedonošenčka, se dopust, od 260 dni, podaljša za toliko dni, kot je bila nosečnost krajša,
 • če otrok potrebuje posebno nego in varstvo, za 90 dni,
 • če starša doma že varujeta najmanj dva otroka do končanega prvega razreda osnovne šole, za 30 dni,
 • če varujeta tri otroke, za 60 dni, če štiri ali več otrok, za 90 dni.

Zgoraj navedene pravice se seštevajo.
Del dopusta (največ 75 dni) lahko starša tudi preneseta in izrabita do končanega prvega razreda osnovne šole otroka.
Starša o koriščenju starševskega dopusta  skleneta dogovor.
Pravica se uveljavlja 30 dni pred potekom materinskega dopusta.

STARŠEVSKO NADOMESTILO

Vrste starševskega nadomestila:

 • materinsko nadomestilo,
 • očetovsko nadomestilo,
 • starševsko nadomestilo.

Pravice

Pravico do starševskega nadomestila imajo tiste osebe, ki imajo pravico do starševskega dopusta, ter osebe, ki nimajo pravice do starševskega dopusta, če so bile v zadnjih treh letih pred nastopom posamezne vrste starševskega dopusta najmanj 12 mesecev zavarovane za starševsko varstvo.

Višina starševskega nadomestila
Višina je povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v strnjenih 12 mesecih, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za starševski dopust.
Starševsko nadomestilo ne more biti nižje od 55% minimalne plače v RS in ne višje od 2 - kratnika povprečne mesečne plače v RS, razen materinskega nadomestila.


Kontaktna oseba

Poslovni čas

 • Pon., Tor., Čet. : 08.00-15.00
 • Sre. : 08.00-13.00 in 14.00-17.00
 • Pet. : 08.00-13.00

Uradne ure

 • Pon. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
 • Tor. : 08.00 - 10.00
 • Sre. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
 • Pet. : 08.00 - 12.00

Kontakt

Center za socialno delo Koroška
Enota Slovenj Gradec
Ozka ulica 1
2380 Slovenj Gradec

+386 (0)2 885 01 00
+386 (0)2 885 01 24
gpcsd.slovg@gov.si
Center za socialno delo Slovenj Gradec © 2019 | Vse pravice so pridržane