Center za socialno delo Slovenj Gradec, Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec
02 885 01 00 02 885 01 24 02 885 01 02 gpcsd.slovg@gov.si

Navigacija

Socialni transferji in obrazci

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Socialni transferji

Pravice iz javnih sredstev:

Obrazci

Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Obrazec za sporočanje sprememb: http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/

Uveljavljanje socialnih transferjev je urejeno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Pravice iz javnih sredstev so denarni prejemki, subvencije in znižana plačila.

Vse pravice iz javnih sredstev se uveljavljajo pri centru za socialno delo (CSD), in sicer na predpisani enotni vlogi, ki jo lahko najdete na spletni strani ministrstva (Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev). Vloge so dostopne tudi na portalu E-uprava in v knjigarnah.

Pravico do javnih sredstev lahko uveljavite, če vaš dohodek ne presega meje dohodkov, ki jo za posamezno pravico iz javnih sredstev določa zakon, in hkrati izpolnjujete druge pogoje, ki jih določajo prepisi, ki urejajo posamezno pravico.

Denarne prejemke je vlagatelj dolžan uveljavljati v naslednjem zaporedju:

Vlagatelj je dolžan v zgoraj navedenem redu uveljaviti denarni prejemek, do katerega je upravičen, nato lahko uveljavi posamezne subvencije in znižana plačil. Če vlagatelj ne upošteva vrstnega reda, se »izpuščeni« denarni prejemek vseeno upošteva v višini, kot da bi bil dodeljen. Za subvencije in oprostitve plačil vrstni red ne velja.

Subvencije in znižana plačila, ki jih lahko uveljavite so:

Pogoji in merila

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev uvaja enotna merila in pogoje za uveljavljanje posameznih pravic. Več o tem na:
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja

Sporočanje sprememb
Spremembe se sporočajo na posebnem obrazcu, ki je na voljo pri centrih za socialno delo ter na spletnih straneh http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/.

Terminski plan izplačil

http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/

 

Kontakt:

 • Karmen Kraiger Kert, univ.dipl.soc.delavka (vodenje postopkov uveljavljanja pravic iz javnih sredstev)

  za vlagatelje po abecedi prve črke priimka (A, B, C, Č, D, E, F, G in K)

  telefon:02/ 88 50 113
  e-naslov: csdsg.ZUPJS1@gov.si

 • Tanja Meh, mag. ekonomskih in poslovnih ved (vodenje postopkov uveljavljanja pravic iz javnih sredstev)
  za vlagatelje po abecedi prve črke priimka (H, I, J, L, M, N, O in P)

  telefon: 02/88 50 123
  e-naslov: csdsg.ZUPJS3@gov.si

 • Suzana Ermenc, univ.dipl.socialna delavka (vodenje postopkov uveljavljanja pravic iz javnih sredstev)
  za vlagatelje po abecedi prve črke priimka (R, S, Š, T, U, V, Z, Ž)

  telefon: 02/88 50 122
  e-naslov: csdsg.ZUPJS2@gov.si

 • Urška Krevh, univ.dipl.socialna delavka (družinski pomočnik)
  MDDSZ

  telefon: 02/88 50 103
  e-naslov: csdsg.var.odraslih@gov.si

Kontaktna oseba

Tanja Meh, mag. ekonomskih in poslovnih ved

vodenje postopkov uveljavljanja pravic iz javnih sredstev
02 88 50 123

Karmen Kraiger Kert, univ.dipl.soc.delavka

vodenje postopkov uveljavljanja pravic iz javnih sredstev
02 88 50 113

Suzana  Ermenc, univ.dipl.soc. delavka

vodenje postopkov uveljavljanja pravic iz javnih sredstev
02 88 50 122

Poslovni čas

 • Pon., Tor., Čet. : 08.00-15.00
 • Sre. : 08.00-13.00 in 14.00-17.00
 • Pet. : 08.00-13.00

Uradne ure

 • Pon. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
 • Tor. : 08.00 - 10.00
 • Sre. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
 • Pet. : 08.00 - 12.00

Kontakt

Center za socialno delo Koroška
Enota Slovenj Gradec
Ozka ulica 1
2380 Slovenj Gradec

+386 (0)2 885 01 00
+386 (0)2 885 01 24
gpcsd.slovg@gov.si
Center za socialno delo Slovenj Gradec © 2019 | Vse pravice so pridržane