Center za socialno delo Slovenj Gradec, Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec
02 885 01 00 02 885 01 24 02 885 01 02 gpcsd.slovg@gov.si

Navigacija

Posvojitev

Posvojitev je posebna oblika varstva otroka, ki iz kakršnihkoli razlogov ne more živeti s svojimi biološkimi starši.

Komu je namenjena

V posvojitev se sme dati samo otrok, ki nima živih staršev, katerega starši so neznani ali že leto dni neznanega bivališča ali če so starši pred pristojnim organom privolili, da dajo otroka v posvojitev. Ni potrebna privolitev roditelja, ki mu je bila odvzeta roditeljska pravica ali ki trajno ni sposoben izraziti svoje volje. Za posvojitev osebe, ki je starejša od 10 let, je potrebno njeno soglasje. 
Posvojitev je mogoča po poteku enega leta od izpolnitve katerega od teh pogojev. Navedeni rok ščiti predvsem roditeljsko pravico naravnih staršev. Izjemoma je možna posvojitev pred iztekom tega roka, če center za socialno delo ugotovi, da bi bilo to v korist otroka.
Posvojiti ni mogoče sorodnika v ravni vrsti in tudi ne brata in sestre. Skrbnik ne more posvojiti svojega varovanca, dokler traja med njima skrbniško razmerje.

Kdo je lahko posvojitelj

Posvojitelj je lahko le polnoletna oseba, ki je vsaj osemnajst let starejša od posvojenca. V izjemnih primerih sme center za socialno delo, potem ko razišče vse okoliščine primera in se prepriča, da bi bila taka posvojitev v posvojenčevo korist, dovoliti posvojitev tudi posvojitelju, ki ni osemnajst let starejši od posvojenca. Posvojitelj je lahko le ena oseba, razen če sta posvojitelja zakonca. Zakonca lahko samo skupaj posvojita otroka, razen če eden od njiju posvoji otroka svojega zakonca.
Samo izjemoma je lahko posvojitelj tuj državljan, če center za socialno delo ni mogel najti posvojitelja v Republiki Sloveniji.
Posvojitelj ne more biti:

 • oseba, ki ji je odvzeta roditeljska pravica,
 • oseba, za katero se utemeljeno domneva, da bi posvojitev izrabila v škodo posvojenca,
 • oseba, ki ne daje jamstva, da bo izvrševala roditeljsko pravico v otrokovo korist,
 • oseba, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost, ali ki je tako duševno prizadeta ali bolna, da utegne  spraviti posvojenčevo zdravje in življenje v nevarnost.

Postopek posvojitve

Postopek posvojitve začne center za socialno delo po uradni dolžnosti ali na predlog bodočega posvojitelja. V postopku se morajo priskrbeti izpiski iz rojstnih matičnih knjig in druge ustrezne  listine za posvojitelja in posvojenca ter ugotoviti ali so izpolnjeni vsi drugi pogoji potrebni za veljavnost posvojitve. Center v postopku zasliši polnoletne brate in sestre, stare starše oz. strice in tete otroka, katerega starši so neznanega bivališča ali niso več živi.
V času trajanja postopka lahko center za socialno delo pred odločitvijo o posvojitvi  odloči, da bodoči posvojenec preživi določen čas v družini posvojitelja, da se ugotovi, ali se bosta posvojenec in posvojitelj lahko vživela v novi položaj in ali bo posvojitev za posvojenca koristna.
Po opravljenem postopku center za socialno delo
 • z odločbo zavrne predlog za posvojitev oziroma ustavi postopek za posvojitev, če ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji ali da posvojitev ne bi bila v korist posvojenca

ali

 • izda odločbo o posvojitvi.

Pravne posledice posvojitve
S posvojitvijo se posvojenec popolno izloči iz družine naravnih staršev ter preide v družino posvojitelja. S posvojitvijo prenehajo pravice in dolžnosti posvojenca do njegovih bioloških staršev in do drugih sorodnikov ter pravice in dolžnosti bioloških staršev in sorodnikov do njega. Med posvojencem ter posvojiteljem in njegovimi sorodniki nastanejo enaka razmerja kot med sorodniki. Posvojitev se ne more razvezati, posvojitelji pa se v matični register vpišejo kot posvojenčevi starši.

Pravne podlage

 • Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
 • Zakon o splošnem upravnem postopku

Kontaktna oseba

Poslovni čas

 • Pon., Tor., Čet. : 08.00-15.00
 • Sre. : 08.00-13.00 in 14.00-17.00
 • Pet. : 08.00-13.00

Uradne ure

 • Pon. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
 • Tor. : 08.00 - 10.00
 • Sre. : 08.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
 • Pet. : 08.00 - 12.00

Kontakt

Center za socialno delo Koroška
Enota Slovenj Gradec
Ozka ulica 1
2380 Slovenj Gradec

+386 (0)2 885 01 00
+386 (0)2 885 01 24
gpcsd.slovg@gov.si
Center za socialno delo Slovenj Gradec © 2019 | Vse pravice so pridržane